Актуални промоции

Пряк път до планираните летни покупки с TBI и Мебели Текрида

Kогато плановете се объркат и парите ти трябват не сега, а веднага. С кредит „Бързи пари“ парите стигат до теб лесно и удобно без поръчители и бюрокрация.

Пряк път до планираните летни покупки с TBI и Мебели Текрида

Кандидатствай за кредит Бързи пари

Период на провеждане на кампания

22.07.2019 г. – 30.09.2019г. включително.

Участващи продукти в кампанията

Потребителски кредит за закупуване на стока „Бързи покупки”

В кампанията не участват договори за потребителски кредит сключени при схеми с 0%
оскъпяване и 0% ГПР.

Наградите се разпределят при следните условия

Всеки клиент, сключил договор за потребителски кредит „Бързи покупки”, съгласно
настоящите Правила и регламенти, участва в томбола за:
1) Ваучер за почивка на стойност 500 лв.
Един и същи клиент може да участва в кампанията с повече от един договор.
С включването си в настоящата Кампания, участниците могат да бъдат фотографирани,
показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, на сайта
на Банката www.tbibank.bg и на фейсбук страницата: https://www.facebook.com/tbibank.bg/,
като спечелили награда от кампанията, за което ще бъдат изрично уведомени от Банката.
Посоченият от лицето адрес за кореспонденция ще бъде използван от Банката за
предоставяне на всички изискуеми по закон документи съпътстващи получаването на
спечелените награди.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ, И ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ

Наградата по чл. 3 се раздава на томболен принцип. След края на кампанията ще бъде
проведена томбола за определяне на печелившите. В томболата участват договори за
потребителски кредит, сключени в периода на кампанията. В томболата не участват
договори с 0% лихви, ГПР и такси. Тегленето на печелившите ще се проведе 15 календарни
дни след края на кампанията (15.10.2019г.).
Спечелилият томболата ще бъде уведомен, чрез обаждане или смс, след провеждане на
съответното теглене и оповестявяне на интернет страницата на Банката www.tbibank.bg
или Фейсбук страницата на Банката: https://www.facebook.com/tbibank.bg/. В случай че
спечелилият томболата е с анулиран договор, отказал се е от договора си, не може да
бъде открит на посочените от него контактни данни или не се яви, за да получи наградата
си в срок до 30 дни, след обявяването/информирането му, то той губи правото си да получи
наградата.
При предаването на наградата печелившият трябва да подпише Приемо-предавателен
протокол (ППП) (Приложение 2) в два екземпляра (по един за него и за Банката) и да изиска
от Банката издаването на „Служебна бележка” (Приложение 3).
В случай че печелившият НЕ желае да получи служебна бележка, е необходимо да изпише
собственоръчно следния текст в Приемо-предавателен протокол (ППП) като положи и
подпис, а именно: „Отказвам да получа служебна бележка“.

НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА

В настоящата кампания ще бъдат раздадени:
• 10 бр. х Ваучер за почивка на стойност 500 лв.
Ваучерът за почивка на стойност 500 лв. важи за използване в туристическа агенция
„Премиер Турс“ ЕООД на територията на Република България и в чужбина – без
ограничение от типа на заявената услуга. В случай на превишаване на стойността,
печелившият участник лично доплаща остатъка от сумата. Валидността на ваучера е 6
месеца, считано от датата на получаване от страна на спечелилия клиент.

СВАЛИ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ

error: !!! Copyright Mebeli-Tekrida.com 2019. All Rights Reserved.

Няма продукти в количката.