МОНТАЖ

„ТЕКРИДА“ предлага услугата монтаж.

Монтажът се извършва по предварителен график срещу заплащане.

Монтаж може да бъде поръчан само при условие, че има поръчана доставка на поръчаната стока, като монтажът не включва услугата „разнос до врата”.

За извършване на услугата монтаж са необходими следните условия:

-Да се подсигури достъп до обекта в предварително уговореното време, като е задължително наличие на електро захранване.

– Помещението, в което ще се извършва монтажа, трябва да е с приключили строително монтажни дейности.

-Необходимо е и наличие на монтирани спирателни кранове на водопроводните изводи.

-Задължително да е изграден отвор в комина, или вентилацията за включване на въздуховода на аспиратора.

-Подсигурен въздуховод и преходници, според отворите на комина и аспиратора от страна на Потребителя, с изключение на случаите, в които изброените консумативи са част от поръчката.

-Без предварително предоставена схема за ВиК, електро и газ инсталациите, монтажникът и проектантът, НЕ носят отговорност за нанесени повреди на същите при монтажа на кухнята.

-Монтажникът е снабден с консумативи, касаещи монтажа на модулите.

-Строително – ремонтните дейности, по подготовката на стените и инсталациите, за свързване на съответните уреди, НЕ са предмет на този монтаж. Подготовката на помещението е предшестваща дейност, и е за сметка на Потребителя, по схема, приложена към Одобрения проект по настоящия Договор.

-При констатация, в деня на монтажа, за неизпълнени предписания по ВиК и ЕЛ инсталациите, от страна на Потребителя, ТЕКРИДА си запазва правото да отложи изцяло монтажа на кухнята.

-Свързването на мивката и уредите към ВиК инсталацията, не е ангажимент на  „ТЕКРИДА“, поради което „ТЕКРИДА“ не носи отговорност за дефекти възникнали вследствие на неправилен монтаж от трети лица.

За определени населени места „ТЕКРИДА“ не предлага услугата монтаж.

РАЗНОС

„ТЕКРИДА“ предлага услугата „разнос до врата” на закупената стока, независимо от наличието на асансьор.

Услугата „разнос до врата” означава доставка на закупената стока от входа на жилищната сграда до дома на Потребителя. Разнос до врата може да бъде поръчан само при условие, че има заявена доставка на поръчаната стока.

При заявена услуга „разнос до врата” ТЕКРИДА носи пълна отговорност за дефекти, причинени при нейното осъществяване.

„ТЕКРИДА“ не носи отговорност при невъзможност закупената стока да премине през вратите/коридорите на жилището/сградата на Потребителя.

Цената за услугата разнос до врата не е фиксирана и се определя по индивидуално договаряне с Потребителя в зависимост от следните обективни критерии:

-Тегло и обем на доставяната стока;

-Етаж, до който трябва да се занесе стоката;

-Наличието на асансьор, който може да побере всички или част от стоките;

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез собствен транспорт или чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://mebeli-tekrida.com/.

„ТЕКРИДА“ използва услугите на куриерска фирма Еконт и предлага преференциални цени за своите Потребители. По желание на Потребителя доставката може да се извърши от друга куриерска фирма след изрично направена заявка затова от Потребителя.

Преди изпращане на поръчаната стока, „ТЕКРИДА” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

„ТЕКРИДА“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва до последната проходима точка на сградата на посочения адрес, но не включва разнос до врата. Тя трябва да бъде заявена отделно.

Доставката се извършва в срок от 7 до 40 дни. При извънредни обстоятелства „ТЕКРИДА” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Направените поръчки се обработват от 10:00 до 19:00. Заявените след 19:00 поръчки се обработват на следващия работен ден.

Наличните стоки се доставят от куриера в рамките на 3 работни дни.

При плащане по банков път всички срокове текат след заверяването на оказаната договорна сума по сметка на „ТЕКРИДА“.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис и при плащане куриерът дава документ за извършеното плащане.

При установяване на дефект Потребителят е длъжен да опише констатирания дефект като изиска формуляр от куриера. Ако Потребителят не направи това, се счита, че стоката е получена без дефекти.

При поръчки с наложен платеж Потребителят има право да отвори и прегледа стоката преди да заплати цената.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

„ТЕКРИДА” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.